Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Program dla Gostynina

dodano 2014-10-04 19:27 w kategorii: Powiatowe

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Gostyninie przedstawia program rozwoju gminy na najbliższe 4 lata. Mamy wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań gminnych, znamy możliwości naszego samorządu. Dlatego poniższy program jest realny do wykonania. Jeśli okażecie Państwo zaufanie naszym kandydatom i oddacie na nich swój głos w wyborach 16 listopada, zyskujecie gwarancję wykonania poniższych zadań:

Opieka społeczna:

 • Opiekuńcza rola i pomocna dłoń urzędnika dla każdego obywatela,
 • Skierowanie odpowiedniej pomocy społecznej do tych, którzy jej potrzebują,
 • Budowa kolejnych mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Oświata i kultura:

 • Uruchomienie nowego gminnego przedszkola,
 • Zwiększenie funduszy na stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz sportowców.
 • Wspomaganie inicjatyw dyrekcji placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie utrzymania obiektów i wyposażenia,
 • Zwiększenie nakładów na pomoc dydaktyczną,

Sport:

 • Rozbudowa infrastruktury sportowej, remont bieżni na stadionie miejskim
 • Zwiększenie nakładów na klub sportowy Mazur
 • Dofinansowanie budowy boisk (Targowa) i placów zabaw.

Gospodarka:

 • Utworzenie parku przemysłowego i strefy ekonomicznej,
 • Ściągniecie do Gostynina nowych zakładów produkcyjnych dających miejsca pracy naszym mieszkańcom,
 • Pomoc dla małych i średnich firm, zmniejszenie podatków od nieruchomości.
 • Utworzenie „Rady Biznesu”, jako zespołu doradczego przy Urzędzie Miejskim,
 • Rozpoczęcie skutecznego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Komunikacja i transport, remonty:

 • Utworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście,
 • Stworzenie komunikacji miejskiej na trasie Kruk - Gostynin - Zalesie
 • W ramach miejskiej komunikacji, transport będzie darmowy dla emerytów, rencistów i inwalidów
 • Remonty chodników na ulicy Zamkowej, Floriańskiej, Mickiewicza w pierwszej kolejności.

Ekologia i ochrona środowiska:

 • Budowa ścieżek edukacyjnych, alei spacerowych i rowerowych w otoczeniu zieleni,
 • Prowadzenie edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Likwidacja barier architektonicznych w urzędach, szkołach  i innych obiektach użyteczności publicznej,
 • Powołanie pełnomocnika osób niepełnosprawnych przy urzędzie miejskim, który będzie pomagał we wszelkich sprawach urzędowych,
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyjściu z samotności oraz w podniesieniu poczucia własnej wartości.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.